Warning: A non-numeric value encountered in /home/profazzc/public_html/wp-content/themes/Divi_3/functions.php on line 5841
{

Pengenalan

 • PROFAZZ merupakan singkatan kepada Professional Huffaz, sebuah organisasi yang bermatlamat mengarusperdanakan transformasi melahirkan lebih ramai profesional huffaz yang berimpak tinggi dalam kalangan masyarakat.
 • PROFAZZ percaya gabungan dua elemen secara seiring iaitu profesional dan huffaz mampu membangun jati diri generasi masa hadapan.
 • Profesional yang dimaksudkan ialah apa sahaja bidang kepakaran yang dipilih dan diceburi sebagai kerjaya, manakala Huffaz pula ialah mereka yang menghafal, membawa dan menjaga Al-Quran.
 • Diterajui oleh 5 adik-beradik sebagai ikon PROFAZZ, mereka bertekad menjadi pakar rujuk dalam melatih dan membimbing seramai mungkin profesional huffaz untuk mengesani masyarakat.
 • PROFAZZ mula ditubuhkan dan beroperasi pada tanggal 18 Mei 2015 dan akan terus komited dalam usaha mencapai visi dan misi mereka.
{

Visi

Mengarusperdanakan agenda transformasi melahirkan lebih ramai profesional huffaz yang berimpak tinggi dalam kalangan masyarakat

{

Misi

Menjadi rujukan utama kepada pembentukan generasi profesional huffaz yang berpengaruh pada negara

{

Objektif

 • Membangun modul-modul latihan dan perundingan yang terkini, efektif, dan komprehensif.
 • Membina rangkaian jaringan global dengan entiti-entiti yang berkongsi misi yang sama.
 • Menghasilkan satu sistem untuk melahirkan produk alumni PROFAZZ yang berjiwa besar, bermatlamat, berdaya saing dan berkelangsungan.
 • Menyebarluaskan jaringan pasaran melalui media massa seperti media elektronik dan media cetak.
 • Mengurus pentadbiran dan kewangan dalaman berpaksikan profesionalisme.
 • Menawarkan pentauliahan kepada pelatih yang cemerlang, terlatih, dan berkemahiran.

“Membina Profesional Huffaz”

IKON PROFAZZ

Kami berkongsi kejayaan bersama anda semua.

Aiman Salmi

Aiman Salmi

Perunding Kewangan Islam & Huffaz

PROFESSIONAL

 • SPM 7A
 • International Islamic Univ of M’sia (LL.B, LL.B[Shariah])
 • INCEIF (MSc Islamic Finance)
 • MAHA Lawyers (Partner)
 • Tawafuq Consultancy – Islamic Finance Consultant (Director)

HUFFAZ

 • 30 Juz Quran (Maahad Tahfiz Hira’)
 • Markaz Lughah, University of Iman, Yemen
 • Markaz Lughah, Syiekh Ahmad Kuftaro, Syria
Dr Syamil Salmi

Dr Syamil Salmi

Doktor Pakar Mata & Huffaz

PROFESSIONAL

 • SPM 14A
 • INTEC, Shah Alam
 • Jordan Univ of Science & Tech, Jordan (MBBS)
 • UKM (Doctor of Ophthalmology)
 • Hospital Pengajar UPM (Medical Lecturer & Ophthalmologist)

HUFFAZ

 • 30 Juz Quran (Maahad Tahfiz Hira’)
 • Markaz Lughah, University of Iman, Yemen
Dr Irfan Salmi

Dr Irfan Salmi

Doktor Pakar Bedah & Huffaz

PROFESSIONAL

 • SPM 15A
 • INTEC, Shah Alam
 • University of Cairo, Egypt (MBBCh)
 • International Islamic Univ of M’sia (Master of Surgery)
 • Sultan Ahmad Shah Medical Centre, IIUM (Clinical Lecturer & General Surgeon)

HUFFAZ

 • 30 Juz Quran (Maahad Tahfiz Hira’)
 • Markaz Lughah, University of Iman, Yemen
Farhan Salmi

Farhan Salmi

Pengurus Syarikat & Huffaz

PROFESSIONAL

 • SPM 8A
 • Kolej MARA Seremban
 • University of Adelaide, Australia (Accounting)
 • PROFAZZ Holdings (Chief Executive Officer)

HUFFAZ

 • 30 Juz Quran (Maahad Tahfiz Masjid Al-Ridhuan)
 • Markaz Lughah, University of Iman, Yemen
Suhayl Salmi

Suhayl Salmi

Perunding Motivasi & Huffaz

PROFESSIONAL

 • SPM 8A
 • Open University of Malaysia (Islamic Studies & Management)
 • PROFAZZ Training & Consultancy (Principal Consultant)

HUFFAZ

 • Hafaz the Quran & 30 Juz Reading Sanad (Cairo, Egypt)
 • Markaz Lughah, University of Yarmouk, Jordan
Siti Nadzrah Sheh Omar

Siti Nadzrah Sheh Omar

Ummi PROFAZZ

PROFESSIONAL

 • Carleton University, Ottawa, Canada (Ekonomi)
 • Ibu Suri Rumah & Ibu Berkerjaya Dari Rumah : 12 tahun
 • Ibu Berkerjaya : 12 tahun
 • Aktivis NGO : 5 tahun
 • Pengerusi PROFAZZ Holdings : 5 tahun